Svenska Dryckesmässor arrangerar sex årligt återkommande dryckesmässor i Sverige som besöks av fler än 40 000 personer varje år.

På mässorna möts erfarna och oerfarna dryckeskännare. Branschen får chansen att möta konsumenten, prata om sina produkter och dela med sig av sin kunskap. Vi tror att det ger positiva effekter, både för branschen som lär känna marknaden och för konsumenten som får chansen till en ännu bättre dryckesupplevelse.

Karlstad Vin & Deli

Karlstad Vin & Deli

Karlstad Vin & Deli
19-20 februari 2016

Göteborg Vin & Deli

Göteborg Vin & Deli

Göteborg Vin & Deli
1-2 april 2016

En Öl & Whiskymässa

En Öl & Whiskymässa

En Öl & Whiskymässa
22-23 april 2016

Vin i Västerås

Vin i Västerås

Vin i Västerås
16-17 september 2016

Vin i Linköping

Vin i Linköping

Vin i Linköping
14-15 oktober 2016

Uppsala Vin & Deli

Uppsala Vin & Deli

Uppsala Vin & Deli
18-19 november 2016