Svenska Dryckesmässor arrangerar sju årligt återkommande dryckesmässor i Sverige som besöks av fler än 45 000 personer varje år.

På mässorna möts erfarna och oerfarna dryckeskännare. Branschen får chansen att möta konsumenten, prata om sina produkter och dela med sig av sin kunskap. Vi tror att det ger positiva effekter, både för branschen som lär känna marknaden och för konsumenten som får chansen till en ännu bättre dryckesupplevelse.

Karlstad Vin & Deli

Karlstad Vin & Deli

Karlstad Vin & Deli
10-11 februari 2017

Göteborg Vin & Deli

Göteborg Vin & Deli

Göteborg Vin & Deli
21-22 april 2017

En Öl & Whiskymässa

En Öl & Whiskymässa

En Öl & Whiskymässa
24-25 mars 2017

Vin i Västerås

Vin i Västerås

Vin i Västerås
16-17 september 2016

Vin i Linköping

Vin i Linköping

Vin i Linköping
14-15 oktober 2016

Uppsala Vin & Deli

Uppsala Vin & Deli

Uppsala Vin & Deli
18-19 november 2016

Destillat Stockholm

Destillat Stockholm

Destillat Stockholm
17-18 februari 2017