Integritetspolicy för Svenska Dryckesmässor

Vi behandlar dina uppgifter med respekt och för oss är det viktigt att värna om din integritet och skydda dina uppgifter. Vi sparar inte uppgifter om det inte är nödvändigt för vårt samarbete och kommer att arbeta för att undvika oönskad spridning. I denna Integritetspolicy vill vi informera om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Det är viktigt att du känner dig trygg hos oss och för oss är det självklart att värna om din integritet. Den information du lämnar till oss behandlar vi på ett ansvarfullt sätt.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Wong Måltid & Marknad AB fungerar som personuppgiftsansvarig för Svenska Dryckesmässor med tillhörande projekt.

Wong Måltid & Marknad AB
Pappersbruksallén 1
702 15 Örebro
556896-2251

Drycker i Sverige AB fungerar som personuppgiftsansvarig för En Öl & Whiskymässa i Göteborg, Göteborg Vin & Deli samt Sparkling Göteborg.

Drycker i Sverige AB
Pappersbruksallén 1
702 15 Örebro
559137-6537

Dina rättigheter

Du kan höra av dig till oss och begära information om vilka personuppgifter vi sparat om dig samt ändra och radera dessa. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke att låta oss kommunicera med dig. Vissa uppgifter måste vi dock vara tvungna att spara enligt bokföringslagen.

Vilka uppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter om dig som vi behöver för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Personuppgifter är personliga data som kan användas för att identifiera dig.

Vi samlar in uppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, vid exempelvis en förfrågan, bokning eller deltagande på våra evenemang. Vi samlar även in uppgifter från dig som är leverantör till oss av tjänster och produkter.

Vi hämtar främst uppgifter som vi direkt får från dig men vi kan även komma att samla in uppgifter om dig från andra källor med bakgrund av din yrkesroll då vi bedömt att du kan vara intresserad av vår verksamhet och våra evenemang.

Det här sparar vi vid en första kontakt

Vid en första kontakt kan vi komma att spara företag, namn, telefonnummer och e-postadress.

 • Vid mailkontakt kommer informationen att sparas i vårt e-postprogram Outlook.
 • Vid kontakt per telefon kommer information att sparas i våra telefoner.
 • Vid en personlig kontakt och kontakt via post kommer information som du tillhandahåller fysiskt att sparas.

Om det efter en första kontakt saknas för oss nödvändig kommunikation för att veta vem vi kommunicerar med kan vi komma att fråga efter den.

Det här sparar vi vid en bokning/ affär

Om vi inleder ett samarbete eller en affär kommer vi att samla ytterligare information om dig för att kunna genomföra vårt uppdrag oavsett om vi är kund eller leverantör.

 • Företag som du är verksam hos
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Titel
 • Organisationsnummer

Hur och varför vi sparar uppgifterna

Du som ställer ut på någon av våra mässor

 • Vi samlar in uppgifter för att:
  • Kunna kommunicera med dig inför ditt deltagande
  • Hantera bokningar
  • Skicka fakturor
  • Skicka inbjudningar och ge dig möjlighet att delta på våra arrangemang
 • Vi sparar uppgifterna i:
  • Vårt bokningsprogram Drupal
  • Vårt e-postprogram Outlook
  • Våra telefoners kontaktlistor
  • Onedrive för backup
  • I våra partners bokföringsprogram
  • Mailerlite för vårt nyhetsbrev

Du som besöker någon av våra mässor

 • Vi samlar in uppgifter för att:
  • Kunna kommunicera med dig inför ditt deltagande
  • Kunna bjuda in dig till kommande års mässa
  • Kunna kommunicera erbjudanden och information från våra partners och utställare.
 • Vi sparar uppgifterna i:
  • Ticketmaster om biljett är köpt via nämnd leverantör
  • Tickster om biljett är köpt via nämnd leverantör
  • Mailerlite för vårt nyhetsbrev

Du som är partner till Svenska Dryckesmässor

 • Vi samlar in uppgifter för att:
  • Kunna kommunicera med dig inför ditt deltagande
  • Kunna bjuda in dig till kommande års mässa
 • Vi sparar uppgifterna i:
  • Ticketmaster om biljett är köpt via nämnd leverantör
  • Tickster om biljett är köpt via nämnd leverantör

Du som är leverantör av tjänster till oss

 • Vi samlar in uppgifter för att:
  • Kunna kommunicera med dig inför vår affär
  • Kunna skicka nödvändigt underlag för att du ska kunna leverera avtalad tjänst / produkt.
  • Kunna sköta vår bokföring
 • Vi sparar uppgifterna i:
  • I Onedrive
  • I vårt bokföringsprogram Visma
  • I våra partners bokföringsprogram om affären gäller enskilt projekt.

Rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna

Vi sparar era uppgifter så länge som det är nödvändigt för vårt samarbete.

 • Avtal / samtycke – Vi sparar dina uppgifter då vi har ett samarbete eller gör affärer tillsammans. Vi spar dina uppgifter fram till genomförandet och upp till tre år efter genomförandet. Vi gallrar inaktiva adresser löpande med 12 månaders mellanrum.
 • Intresseavvägning – Vi sparar dina uppgifter då vi tror att vår verksamhet kan vara av intresse för er. Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för vår kontakt. Gallring av inaktiva adresser i datasystem sker löpande med 12 månaders mellanrum.
 • Bokföringslagen – Vi spar dina uppgifter om vi gjort affärer tillsammans med hänvisning till bokföringslagen. Uppgifterna kommer att sparas 10 år efter senaste affär.

Gör vi inte affärer tillsammans så kommer informationen att gallras bort. Vi gallrar löpande i CRM och Onedrive med 12 månaders mellanrum, e-post med sex månaders mellanrum.

Hur vi skyddar uppgifterna

Vi skyddar våra register så att utomstående ej ska kunna komma åt uppgifterna. Vi skyddar uppgifter med hjälp av lås och lösenord.

Skulle det ske ett intrång är vi skyldiga att informera datainspektionen inom 72 timmar, samt den person vars uppgifter som har spridits.

Vilka som har tillgång till dina uppgifter

Dina uppgifter delas med Svenska Dryckesmässors medarbetare samt partners. Svenska Dryckesmässor arrangerar årligt återkommande mässor tillsammans med en lokal partner. För att kunna genomföra projekt och kunna ha kontakt med dig så delar vi uppgifterna med våra partners. Vi kommer inte dela dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som försäkrar att dina uppgifter är trygga.

Uppdaterad 2023-06-02