Linköping levererar – Vin i Linköping 2019, besöksrekord

Efter att ha arrangerat Vin i Linköping på Linköping Konsert & Kongress i sju år, varje år med lite ökning av besökare, seglade i helgen Östergötlands egen vin och delikatessmässa upp på femte plats av Svenska Dryckesmässors nio mässor efter En Öl & Whiskymässa, Göteborg Vin & Deli, Sparkling Göteborg och vår äldsta mässa, Karlstad Vin & Deli, i besökarmängd med sina nära 4800 besökare 2019.

-I Linköping kan vi se en kvalitativ publik som gärna ser exklusiva och mer dyrbara drycker i montrarna. Alla sittande provningar säljer slut direkt och utställarna möter en mycket kunnig publik som inbjuder till spännande samtal om drycken och dess ursprung. Efter en besökarundersökning kan vi även se att vi inför Vin i Linköping 2020 ska skruva upp kvaliteten ytterligare och även se över hur vi på bästa sätt möter den stora publik som nu besöker mässan, säger Hanna Wreeth, projektledare och mässansvarig för Vin i Linköping.
-Det ska bli spännande och utmanande att skapa Vin i Linköping 2020, nu när man vet att publiken i Linköping är manade för mer! Mer exklusiva viner och provningar, mer kunskapsberikande workshops, mer kvalitet hellre än kvantitet om det vinintresserade Linköping får tala.