Hanna Wreeth, mässansvarig Svenska Dryckesmässsor
E-post: hanna@svenskadryckesmassor.se
Telnr: 070-378 39 40

Gabriella Gullberg, projektledare Uppsala Konsert & Kongress
E-post: gabriella.gullberg@ukk.se
Telnr: 018-727 90 21

Besöksadress:
Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala
Biljettkassan: biljettkassa@ukk.se | telefon 018 727 90 00