Viktig information gällande Uppsala Vin & Deli 2021

Med anledning av Covid-19 och de rådande restriktionerna kommer Uppsala Vin & Deli inte att arrarangeras 2021, vi pausar och ser istället fram emot 1-2 aprol 2022.

Uppsala Vin & Deli arrangeras av Svenska Dryckesmässor och Uppsala Konsert & Kongress.

Stanley Wong, projektledare Svenska Dryckesmässsor
E-post: stanley@svenskadryckesmassor.se

Gabriella Gullberg, projektledare Uppsala Konsert & Kongress
E-post: gabriella.gullberg@ukk.se

Besöksadress:
Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala
Biljettkassan: biljettkassa@ukk.se | telefon 018 727 90 00