Viktig information gällande Uppsala Vin & Deli 2021

Med anledning av Covid-19 och de rådande restriktionerna kommer Uppsala Vin & Deli inte att arrarangeras 2021, vi pausar och ser istället fram emot 1-2 april 2022.

Uppsala Vin & Deli arrangeras av Svenska Dryckesmässor och Uppsala Konsert & Kongress.

Minny Källman, projektledare Svenska Dryckesmässsor
E-post: Minny@svenskadryckesmassor.se
Telnr: 070-378 75 85

Gabriella Gullberg, projektledare Uppsala Konsert & Kongress
E-post: gabriella.gullberg@ukk.se
Telnr: 018-727 90 21

Besöksadress:
Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala
Biljettkassan: biljettkassa@ukk.se | telefon 018 727 90 00